Spådommer for den norske kronen i 2019

Høyere kronepriser kan forventes i 2019 på grunn av det faktum at 2017 var året da kronen stort sett frigjorde seg fra oljeprisen. Men frigjørelsen er ikke helt komplett, siden svingninger i oljeprisen fortsatt vil ha innvirkning på kroneprisen i framtiden. Innvirkningen vil knapt bli merkbar sammenlignet med tidligere år.

Selv om prisen på råolje har steget med over 11 % så langt i år, har ikke den norske kronen klart å henge med i samme tempo. Den har faktisk falt over 7 % mot euroen, noe som gjør dette til ett av kronens verste år. Dette fenomenet har fått alle ekspertene til å gjette på hvorfor dette har skjedd, fordi vanligvis har en økning i oljeprisen betydd et oppsving også for den norske kronen. Den virkelige årsaken til at kronen henger etter er nok at euroen har styrket seg betydelig det siste året. Den politiske risikoen i eurosonen har roet seg, og veksten har vært større enn noen gang. Det eneste som har vært negativ er den mindre imøtekommende pengepolitikken til den europeiske sentralbanken.

Det er også viktig å merke seg at Norge har beveget seg bort fra oljeinntektene. Den norske økonomien har gått på en smell, og fokuserer nå mer på andre aspekter enn kun ren olje. Andre sektorer som turisme og varesalg har bidratt til vekst i økonomien, til tross for manglende oljeinntekter. Dette har igjen sørget for at kronen er mindre sensitiv for endringer i oljeprisen, slik at kronekursen har egne ben å stå på. Det er likevel ingen tvil om at en økning i oljeprisene også vil gi kronen en boost, rett og slett fordi de enda henger veldig sterkt sammen. Det er viktig å nevne at med tanke på hvordan euroen har utviklet seg, så gjør den norske kronen det fortsatt greit takket være dagens oljepriser.

Oljebransjen har faktisk hengt etter eiendomsmarkedet etter at boligprisene falt raskt, noe som fikk norske myndigheter til å frykte at boligboblen skulle sprekke. Kronen bør faktisk styrke seg i 2019 på grunn av politikken som forventes implementert av Norges Bank. Sentralbanken har satt opp renten, noe som styrker kronen mot euroen uten at den europeiske sentralbanken kan gjøre noe med det. Derfor er vår spådom at framtiden ser lys ut for den norske kronen.

Videre vil den enorme økningen i oljeprisen, som nå ligger på $75, definitivt gi den norske kronen et løft. Det eneste man må tenke på er om kronen vil lide samme konsekvenser som tidligere dersom oljeprisene faller igjen. Med tanke på boligmarkedet og annen industriaktivitet, er det usannsynlig at svingninger i oljeprisen vil ha like stor innvirkning på kronekursen.