Norske investeringer i Sør-Afrika påvirker FX

Norges utenlandshjelp til sør-afrikanske selskaper har vært et gjentagende tema i forholdet mellom disse to landene en stund nå. Norge og Sør-Afrika har hatt et godt forhold basert på respekt helt siden tidlig 1950-tall, takket være Norges direkte og konstruktive bidrag opp gjennom årene siden den gang. Norge har kjørt flere hjelpeprogrammer som har bidratt sterkt til å stabilisere den private sektoren i Sør-Afrika, særlig siden 1995. Siden den gang, er det noen ting som har endret seg.

Sør-Afrika blir nå sett på som et land med en positiv økonomi, og flere nasjoner, inkludert Norge, ser nå på Sør-Afrika som en likeverdig partner, og ikke et utviklingsland med behov for hjelp. Som et resultat av dette har hjelpeprogrammene stoppet opp, mens direkte investeringer og forretningsavtaler mellom de to landene har blitt mer vanlig. Selv om handel mellom landene, inkludert eksport- og importrelasjoner, fortsatt er på et ganske labert nivå, ser det ut som det er et potensial og mulighet for vekst. Norge ser på Sør-Afrika som et interessant inngangspunkt for andre land i nærheten, samt som en sterk partner i regionen. På den andre siden ser Sør-Afrika verdien av et sterkt forhold til Norge, og resultatet av dette er det tette forholdet disse to landene nå utvikler.

Investeringer i privat sektor

Med den stabile veksten i den sør-afrikanske økonomien, er det ingen overraskelse at Norge forsøker å investere mer i landets private sektor. De siste par årene har antallet norske selskap som er registrert i Sør-Afrika økt betydelig, og det samme har importen fra, og eksporten til landet. Denne typen relasjon, som sakte utvikler seg, er fordelaktig for begge parter, men å øke hastigheten på utviklingen vil også være positivt.

Sør-Afrika har også sett betydelige investeringer i form av ren kapital inn i sin økonomi fra resten av verden. Norge har bidratt med et betydelig beløp i så måte, etter å ha brukt år med å matche Sør-Afrikas egen investering i seg selv, og har fortsatt å gjøre det, samtidig som de har lånt ut penger og bidratt med direkte investeringer. Dette har sikret at den sør-afrikanske økonomien har styrket seg, og en økning i landets brutto nasjonalprodukt.

Norske investeringer har særlig økt innen IT-, olje- og handelsbransjen, mens den har holdt seg på et stabilt nivå innen maritim sektor og andre, ukategoriserte selskaper. Det virker som Norges interesse i landet er tett knyttet til Norges interesser verden over.

Påvirkning på forex-markedet

Det stabile nivået investeringer i landet de siste par årene, har gitt den sør-afrikanske økonomien en slags selvtillit. Økonomien har vokst stabilt, og med Norges støtte har også den sør-afrikanske dollaren steget i verdi. Selv om den fortsatt går litt i bølgedaler, er det tydelig at den store tiltroen fra norske investeringer har gjort at den sør-afrikanske dollaren sakte, men sikkert, har styrket sin posisjon i valutamarkedet. Det som er mest interessant for valutatradere er at norske investeringer innen visse felter ofte er en god markør på at dollaren vil styrke seg. Selv om dette sjelden direkte eller øyeblikkelig viser seg på kursen, er det en tydelig forbindelse.

Det som er enda mer interesserende er det faktum at de to landene bygger opp et sterkere import- og eksport-forhold enn noen gang. Etter hvert som Sør-Afrika blir mer involvert i verdenshandelen, særlig med i-land med store økonomier, jo mer vil den sør-afrikanske dollaren styrke seg på valutamarkedet. Selv om import- og eksportnivået fortsatt er under 1% for begge landene når det gjelder total import og eksport, vokser mengden stadig. Dette er et godt tegn for den sør-afrikanske økonomien, og et enda bedre tegn for dollaren deres. Tradere som vurderer å trade mellom landets to valutaer bør vurdere å gjøre dette i future-avtaler og markedsordre.