Lotteritilsynet truer Kindred med 437 mill. i bot

Lotteritilsynet

Kindred står i fare for å få en enorm bot fra det norske Lotteritilsynet. Dersom Trannel International Limited, et av Kindreds datterselskaper, fortsetter å tilby pengespill i Norge, risikerer selskapet 437 millioner kroner i bot.

Det er klart etter at Lotteritilsynet har varslet dagbøter på 1,198 millioner kroner per dag Trannel fortsetter å tilby pengespill til norske spillere. Beløpet er ikke hentet ut fra løse lufta, men tilsvarer Trannels nettoprofitt for ett år, delt på 365 dager. Dersom Trannel nekter å rette seg etter pålegget, vil boten vokse til 437 millioner kroner i året. Boten kan ikke vokse seg større. Dersom Trannel nå tar kontakt med Lotteritilsynet, og legger fram en plan og et forslag for hvordan de vil rette seg etter avgjørelsen, så kan de få strøket deler eller hele beløpet med dagbøter.

Trannel vs. Norge: Kampen fortsetter

Det er ikke akkurat overraskende at Lotteritilsynet har gått til dette drastiske skrittet. Kampen mellom Trannel og de norske myndighetene har nemlig pågått i lange tider, og har også vært innom norsk høyesterett. Alt startet i april 2019 når Lotteritilsynet beordret Trannel til å slutte å ta imot norske spillere inntil de hadde en norsk lisens for pengespill. Dette er jo umulig å få siden kun statlige selskaper kan få lisens, så i praksis betydde det kroken på døra for Trannel. Dette nektet selskapet å godta, og dermed var rettskonflikten i gang.

Trannel tapte og anket i retten flere ganger, men endte opp med å måtte slutte å tilby sine tjenester fra 12. mars 2020. Det er denne datoen Trannel ikke har overholdt, og som Lotteritilsynet nå vil bøtelegge Trannel fra. Trannel venter imidlertid på en avgjørelse fra Oslo Tingrett om hvorvidt kjennelsen fra Lotteritilsynet var gyldig eller ei. Et svar her er ventet å komme sommeren 2022. Lotteritilsynet på sin side er utålmodige, og har ved flere anledninger henvendt seg til Trannel og bedt om en redegjørelse for når de vil rette seg etter avgjørelsen. Det har de til dags dato ikke fått.