Forslag om felles gamblinglov får støtte i Norge

Selv om det finnes mange forskjellige typer gambling, og gamblingkanaler, er de styrende organene som holder oppsyn med dem ofte ganske like.

Med den teknologiske utviklingen vi har sett de siste årtiene, er det naturlig at det har kommet flere nye gamblingkanaler. Det har også ført til at de har fått egne lover, og i mange land; regulatoriske enheter. Det betyr at mange operatører må forholde seg til ulike myndighetsorganer i samme land, om de tilbyr odds, lotto, bingo eller casino. Tankegangen bak å samle alle de ulike gamblingkanalene under et felles lovverk er ikke nye, og er allerede vanlig praksis i flere land. Nå ser det ut som Norge kan bli ett av dem. Lotteritilsynet, som er Norges regulatoriske enhet, er overbevist over at en mer helstøpt tilnærming er det som skal til for å beskytte norske spillere.

I Norge finnes det i dag tre forskjellige lover. Vi har Lotteriloven, vi har Totalisatorloven, og vi har Loven om pengespill. Tidligere i år startet arbeidet med å konsolidere disse tre lovene inn til en felles spillov. Arbeidet har blitt ledet av kulturminister Abid Raja, som også startet en kartlegging av hva som skulle til for å få samlet alt til en lov. Forslaget har dessuten blitt sendt over til EU-kommisjonen for gjennomgang der.

Lotteritilsynet ønsker forslaget velkomment med åpne armer, og ser fram til å få reformert dagens lovgivning på området. De tror det vil gi et bedre, og mer konsekvent, innblikk i gamblingbransjen. De tror også at det vil forebygge spilleavhengighet i Norge: – “Norsk lovverk vil bli styrket gjennom nye verktøy som vil gi bedre kontroll over gamblingmarkedet, og et mer ansvarlig spilltilbud i Norge.”

Det nye lovverket betyr imidlertid ikke at Norge åpner opp for utenlandske aktører. Lotteritilsynet ønsker at kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, de to statlig eide operatørene, skal ha tillatelse til å tilby pengespill. Dette begrunnes blant annet med: “Enkelte pengespill ble kun ansett som trygge for spillerne med utgangspunkt i de strenge tiltakene Norsk Tipping har for å beskytte spillerne sine. Med direkte konkurranse vil risikoen for spilleavhengighet øke.”. Regulatoren har også foreslått en endring i lovverket, som navngir Norsk Tipping som den eneste operatøren med tillatelse til å tilby slike spill, og andre spill som krever “spesiell offentlig kontroll”.

Lovverket ligger nå til vurdering hos EU-kommisjonen, og inntil de har tatt en vurdering er det ikke tillatt å melde inn endringer. I første omgang gjelder dette fram til 13. november, med mindre EU-kommisjonen bestemmer seg for å forlenge perioden.